Instellingsbesluit Nationaal Rapporteur Verslavingen

De Nationaal Rapporteur Verslavingen (NRV) is op 1 december 2022 per besluit van de staatssecretaris van VWS aangesteld. U kunt het instellingsbesluit, dat op 18 november 2022 in de Staatscourant is gepubliceerd, en de beslisnota bij het instellingsbesluit downloaden. U kunt het instellingsbesluit ook vinden door op deze zin te klikken. In het instellingsbesluit en de bijbehorende toelichting worden onder andere de organisatie van het instituut van de NRV en het mandaat beschreven.