Home

Verslaving is één van de meest voorkomende psychische aandoeningen in Nederland. Verslaving heeft enorme gevolgen voor de gezondheid en het functioneren van de patiënt, maar heeft ook flinke gevolgen voor zijn of haar directe omgeving en de samenleving als geheel. Daarom is verslaving een belangrijke prioriteit voor de volksgezondheid.

Middelengebruik en -verslaving hangt ook samen met bijvoorbeeld uitgaansgeweld, huiselijk geweld, verkeersongevallen, schuldenproblematiek, arbeidsverzuim, suïcide en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Om deze maatschappelijke problemen effectief te kunnen aanpakken is politieke en beleidsmatige aandacht voor middelengebruik en verslaving onontbeerlijk.